Featured content background
Vi vill lära kunden att använda IT inom organisationen på ett positivt sätt, istället för att se det som en kostnadsbärare - Magnus Klarén, Alliero

Vår kärna

Vi är Alliero. En mindre, innovationsbenägen IT-partner som verkar framför allt i Skåne. Allt vi gör genomsyras av två enkla målsättningar. Att utnyttja möjlig teknik för att skapa högkvalitativa IT-lösningar åt våra kunder. Men framför allt att göra det med kundens ekonomiska intresse för ögonen, så att lösningen blir så kostnadseffektiv som möjligt.

Vi gillar att hålla en hög servicenivå. Därför är det viktigt för oss att finnas nära våra kunder. Vårt resultat blir bäst när vi är på plats hos kund och kan agera bollplank för hela företaget och inte bara för IT-avdelningen.

Vi gillar också att våga. Våga tänka annorlunda. Vi hittar ofta nya sätt att lösa traditionella frågeställningar. Genom ett nära samarbete mellan konsult och uppdragsgivare och vårt oberoende och kritiska approach till producenternas produkter, hittar vi tillsammans en ny och bättre IT-lösning.

Vår kompetens

Featured content background

Vi är ett gäng konsulter som brinner för att utnyttja ny teknik och leverera det till kund. Tillsammans har vi en mycket stor kunskapsbredd, alla med sina egna specialistområden. Vi är inte rädda att ta hjälp av varandra för att leveransen ska bli den allra bästa. Det gör också att vi hanterar alla typer av kunder, från enmansbolag till globala organisationer och aktörer inom offentlig sektor.

Vår tillväxt

Featured content background

Det går bra för oss, därför växer vi. 2015/2016 omsatte vi drygt 34 miljoner kronor och hade 13 anställda. Vi har ända från starten 2009 haft målsättningen att växa kontrollerat, för att behålla kvalitet, servicegrad och framförallt för att fortsätta vara snabbfotade.

Vi gillar den tekniska lösningen - Peter Blomgren (IT Chef), Höganäs AB

Intervju med Peter Blomgren, IT Chef på Höganäs AB.

Alliero installerade Sveriges första Smartstack hos Höganäs AB. Samarbetspartners till Alliero, Nimblestorage och Cisco.

 

De har kunnandet som krävs för en känslig verksamhet - Kurt Grönsund, Åstorps kommun

Alliero hjälper oss framför allt med virtualisering. Just detta kan ofta vara lite krångligare i en kommun. Vår verksamhet är känslig och våra system får aldrig vara nere.

Men Alliero kan sina saker och har dessutom ett brett kunnande i frågor som finns runt detta med virtualisering. För att nå hög driftsäkerhet har vi dubbla miljöer. Därmed finns inte så stort behov av brandkårsutryckningar – men när det någon gång varit något, har Alliero kunnat hjälpa oss snabbt och effektivt.

Vi är mycket nöjda med dem och jag kan väl passa på att bjuda på en slogan, som Alliero verkligen lever upp till:

”Är det krångligt så ring hit!”

IT ska skapa mervärde för våra kunder - Fredrik Johansson, Nyström & Partners Revision

Nya digitala applikationer och analysverktyg ger oss mer och bättre information i vårt arbete än tidigare. Samtidigt gör det säkerhet och sekretess till avgörande frågor.

Det gör vårt samarbete med Alliero extra viktigt. De klarar våra mycket högt ställda krav. Dessutom är det en trygghet för oss att ha tillgång till deras service och till deras kunskap.

Ett bra samarbete bygger alltid på förtroende. Alliero har visat sig förstå vad vi kräver och vad som passar oss.

För oss handlar det i hög grad om att nyttja tekniken för att skapa ett mervärde för våra kunder.

Alliero förstår vår verksamhet - Mikael Wigerhäll, Svedala kommun

Alliero förstår att vi inte är en verksamhet vilken som helst, utan just en kommun. Vårt arbetsfält är så brett – vård, brandförsvar, skola, sociala frågor m.m. – och har extremt höga krav på säkerhet, sekretess och tillgänglighet.

Systemen får aldrig vara nere. Virtualiseringen gör att vi sparar både på hårdvara och miljö och här har Allieros kunnande varit viktigt. Systemet är mycket stabilt, men ändå är det viktigt för oss att Alliero med mycket kort varsel kan hjälpa oss – också via fjärrstyrning.

Tekniskt är Alliero mycket duktiga. Att de dessutom förstår vår miljö och våra villkor avgör saken.

Alliero ger oss en professionell hjälp och är en garanti för att vi befinner oss i framkant. - Kim Lavin, Baker Tilly Helsingborg

Vi måste ha en fungerande IT-miljö – alltid och utan avbrott. Därför har Alliero fått ett övergripande ansvar för serverdriften hos oss.

Jag tycker vi hittat en bra samarbetsform. Vi har en tät kontakt som inte bara handlar om fortlöpande service – vi har också en ständig dialog kring licenser, uppdateringar, nya program och nya möjligheter.

För att nå hög driftsäkerhet när det gäller IT, måste man tänka i förväg. Alliero ger oss en professionell hjälp och är en garanti för att vi befinner oss i framkant.

Alliero har den rätta kompetensen, men också rätt kapacitet för att ge oss snabb och effektiv service. - Mikael Fager, Bring Frigo

Bring Frigo hanterar logistiklösningar, transport och lagring av tempererade livsmedel. Vi har inga egna server-tekniker, utan köper den kompetens som krävs för utveckling och support av vår Windows Server-miljö från Alliero – ett område där de är mycket starka.

De har alltså den rätta kompetensen, men också rätt kapacitet för att ge oss snabb och effektiv service.

Alliero är dessutom ett bra bollplank kring frågor som gäller systemens arkitektur och framtidsfrågor. Jag har ett stort förtroende för dem.

Det bästa är tryggheten och att det finns hjälp att tillgå om något ändå skulle haka upp sig. - Thomas Gedda, FairFlex International AB

FairFlex International AB levererar storsäckar och andra industriemballage till kunder i de nordiska länderna. Med tre försäljningskontor i Sverige och Danmark är Fairflex beroende av att ha gemensam information tillgänglig för alla, oavsett vilket kontor de sitter på eller om de är på resande fot.

Lösningen blev Care Less från Alliero. Man är nu inte beroende av någon data som är sparad lokalt, om en dator skulle haverera så är man igång snabbt igen utan dataförlust.

Care Less ger oss en totalt bekymmersfri vardag. Vi har fått hjälp att hitta lämpliga datorer, och via avtalet har vi försäkrat oss om att alltid ha uppdaterade versioner av såväl anti-virus program som övriga programvaror. Vi har tillgång till support, med fjärrstyrning vid behov.

Det bästa är tryggheten och att det finns hjälp att tillgå om något ändå skulle haka upp sig.

Vi är helt nöjda med hur det fungerar, och rekommenderar gärna Care Less till andra företag.

Vi valde Alliero och har fått en partner som har bra fokus på oss som kund. De ser och förstår vilka behov vi har. - Kent Petersson, Inpac Pharma

Vi säljer tillverkning och förpackningstjänster inom probiotika, livs- och läkemedel. När vi ersatte vår IT-miljö och MRP-system sökte vi en partner för installation, drift samt fortlöpande support.

Valet var enkelt – vi skall behålla fokus på vår kärnverksamhet och istället använda oss av partners med fokus på sin kärnverksamhet.

Vi behöver en hög servicegrad, trots att vi inte är så stora. Vi valde Alliero och har fått en partner som har bra fokus på oss som kund. De ser och förstår vilka behov vi har.

Att de dessutom räknat rätt och realistiskt – och därmed håller budget – gör inte saken sämre.