Dagens Industri Gasell 2015!

Efter sex växande år från starten av Alliero har vi nu fått utmärkelsen, Gasellföretag 2015 som Dagens Industri utser varje år.

Alliero är väldigt stolta över att blivit ett Gasellföretag 2015. Detta är absolut ett bevis på att vi har lyckats med vår verksamhet.

Alliero Services AB bedriver verksamhet med konsultation, försäljning och tjänster inom IT- infrastruktur. Genom lång erfarenhet från IT-branschen har vi samlat på oss kontakter och partners i regionen, som vi har ett nära samarbete med.

För att kunna möta kundtillströmningen och fortsatt kunna ge samma höga servicegrad, ser vi ett behov av att anställda 2-3 personer under 2016.

Kriterier för ett gasellföretag: en omsättning som överstiger 10 Mkr, minst 10 anställda, minst fördubblat sin omsättning, om man jämför med det första och senaste räkenskapsåret, ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt, i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner, sunda finanser.

Källa: Dagens Industri Gasell